VÝSTAVNÍ TITULY

Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene 

Vítěz třídy Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě. U plemene NO může být udělen titul ve třídě mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1 (neplatí na MV a NV).

Oblastní a krajský vítěz Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy se zadává tolik titulů jako CACIBů na mezinárodní výstavě.

Klubový vítěz Podmínky pro udělení titulu Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých a Klubový vítěz veteránů jsou plně v kompetenci příslušného chovatelského klubu. Pokud je titul Klubový vítěz vázán na členství v klubu a titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOB jedinec, který se umístil jako první (např. nejlepší dospělí jedinci dle bodu k), oba CAJC a oba V1 z třídy veteránů.

Vítěz speciální výstavy Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy se zadává tolik titulů jako CACIBů na mezinárodní výstavě.

Vítěz speciální výstavy mladých Titul může být udělen psovi i feně výbornému 1, CAJC. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy se zadává tolik titulů jako CACIBů na mezinárodní výstavě.

Vítěz speciální výstavy veteránů Titul může být udělen psovi i feně výbornému 1 z třídy veteránů. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy se zadává tolik titulů jako CACIBů na mezinárodní výstavě.

Národní vítěz Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Nejlepší mladý plemene - Best of juniors (BOJ) Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. V případě plemen členěných dle barev nebo velikosti si může rozhodčí udělat předvýběr

Nejlepší veterán plemene - Best of veterans (BOV) Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1. Titul může být zadáván jen na výstavách se zadáváním CAC. V případě plemen členěných dle barev nebo velikosti si může rozhodčí udělat předvýběr

Vítěz plemene - Best of breed (BOB) Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena ( např. NV, CACIB, Vítěz speciální výstavy). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Na klubových a speciálních výstavách postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy čestné. Pokud je titul Klubový vítěz vázán na členství v klubu a titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOB jedinec dle bodu l). V případě plemen členěných dle barev nebo velikosti si může rozhodčí udělat předvýběr

Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex (BOS) - Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (NV, CACIB, Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. Na klubových a speciálních výstavách postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy čestné. Pokud je titul Klubový vítěz vázán na členství v klubu a titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOS jedinec dle bodu l)

Nejlepší dospělý pes a fena plemene - do soutěže nastupují V1 CAC z třídy otevřené, mezitřídy, pracovní a vítězů /šampionů. Titul se zadává na výstavách, kde se nezadává jiný tomu odpovídající titul ( např.CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy)

Tituly zadávané na národních a mezinárodních výstavách v rámci závěrečných soutěží

Vítěz skupiny FCI (BIG) Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.

Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG) Do soutěže nastupují všichni BOJ - Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ). Do další soutěže (JBOD,JBIS) postupuje pouze jeden pes ze skupiny (JBIG)

Vítěz dne (BOD) Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Juniorský vítěz dne (JBOD) Do soutěže nastupují všichni juniorští vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Vítěz výstavy (BIS) Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Juniorský vítěz výstavy (JBIS) Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Nejlepší mladí dne (J BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Zadávané tituly je nutné uvést v propozicích výstavy. Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Výše uvedené tituly mohou být na vyžádání zapsány do průkazu původu. 

Čekatelství

CAJC - (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství šampionátu mladých může být zadáno výbornému 1- psovi i feně .- ve třídě mladých. V případě členění plemene (na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno podle uvedeného členění. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CAC - (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně- ve třídách - mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. V případě členění plemene (na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno podle uvedeného členění.  Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

r.CAC - (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství šampionátu krásy může být zadáno výbornému 2 - psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách :- mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní. V případě členění plemene (na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno podle uvedeného členění.

CACIB - (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů.
C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy. Tato zkratka se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH - International Champion.

C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion

C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVEL) Mezinárodní šampion práce


Jak se zadávají tituly a čekateství na mezinárodní výstavě: 

Jak se zadávají tituly a čekateství na národní výstavě: